blodtransfusion

Blodtransfusion krävs vid olyckor, vid lågt hb, cancer och operation. Risken för komplikationer är liten. Men om fel blod ges kan det vara livshotande. Förutsättningarna för en lyckad blodtransfusion är att givarens blodgrupp är förenlig med din, det vill säga att det inte finns antikroppar i ditt eller blodgivarens blod som kan utlösa en transfusionsreaktion. Det är därför nödvändigt att man tar blodprover på dig före blodtransfusionen. Det ena provet används för att fastställa. Blodtransfusion är när en patient får blod från en blodgivare tillsatt i sitt blodomlopp. Blodtransfusioner används vid akut blodförlust till följd av skada eller vid planerade operationer. Det är också behandling vid allvarlig anemi och sjukdomar som orsakar att de röda blodkropparna inte fungerar normalt. Det finns även andra  ‎Blodtransfusionens historia · ‎Kontroverser kring.

Blodtransfusion Video

How to do a blood transfusion blodtransfusion