svenska vapen

Egentligen är krigsmateriel den korrekta termen för det som vi i vardagligt tal brukar kalla vapenexport. Med krigsmateriel menas inte bara vapen som till exempel granater och gevär utan även annan militär materiel som till exempel bandvagnar och radarutrustning. Krigsmateriel kan också innebära tjänster, metoder. Svenska Freds har den senaste tiden fått många frågor angående hur den svenska vapenexporten påverkar kriget i Syrien och Irak. >> Artikeln med tabeller och fotnoter. Text nedan utan tabeller och fotnoter. Inbördeskriget i Syrien är som många konflikter komplext och bör närmas med stor försiktighet. Svenska soldater ska ha gett vapen till kurdiska styrkor i Irak.

Svenska vapen Video

Rekordmånga skånska vapenbeslag svenska vapen