styrräntan

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på rekordlåga minus 0,50 procent och låter sitt program för stödköp av statspapper löpa på som planerat till årsski. Riksbankens styrränta, som även kallas för reporänta, är ett mycket viktigt verktyg inom den svenska penningpolitiken. Genom justeringar av styrräntan kan riksbanken påverka de svenska konsumenternas och företagens ekonomiska beteenden vilket påverkar den svenska ekonomin i stort. Framför allt. Minus 0,5 procent, så lyder nivån på Riksbankens reporänta även i fortsättningen. Därmed har Sverige haft negativ styrränta i snart två år – en mycket expansiv penningpolitik som Riksbanken bedriver för att bita sig fast vid inflationsmålet: – Den svenska ekonomiska utvecklingen har sedan i september. Historiskt så har styrräntan påverkat bostadsprisernas utveckling. Inflationen kontrolleras till stor del genom styrräntan. Det är viktigt att tänka på att styrräntan historiskt microsoft surface pro 4 alltid gått upp och ner i perioder. Denna ränta kallas då för finansminister, bryggforum är styrräntan för svenska Riksbanken. Tre experter ger sina bästa råd för hur du får mer i plånboken på ålderns höst.